Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
2017-03-14

Cancerfonden på DN Debatt idag

IHE har på uppdrag av Cancerfonden  genomfört en undersökning av hur bemanningssituationen såg ut på onkologiklinikerna senhösten 2016. Enkäten besvarades av verksamhetscheferna på landets samtliga 18 onkologikliniker. Rapporten utgör underlag till Cancerfondsrapporten 2017.

Läs mer på DN Debatt

Läs mer och ladda ner rapporten 

© IHE 2017