Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
2017-04-26

IHE Forum 2017 - PROGRAM UTE NU!

Den 7-8 september hålls IHE Forum 2017 med temat Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa

Uppföljningar och mätningar av hälsoeffekt vid läkemedelsbehandling görs kontinuerligt, men nyttan av att mäta individers hälsoutfall uppstår först när utfallsmåtten används, till exempel i läkemedelsuppföljningar och betalningsmodeller. Men det finns utmaningar med att samla in data om hälsoeffekter och det behövs konsensus för vilka mått som ska mätas och hur de ska användas.

I programmet återfinns bland andra:
Toivi Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Sofia Ernestam, Verksamhetschef, Stockholms läns sjukvårdsområde och f.d. registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet
Sofia Wallström, generaldirektör, TLV
Mikael Svensson, förhandlingskoordinator för landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL

Läs mer, program och anmälningsformulär »

© IHE 2017