Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
2017-04-05
IDAG PRESENTERAS ÅRETS CANCERFONDSRAPPORT

Cancerfonden »


2017-03-14

AKTUELL IHE RAPPORT OM BEMANNINGEN PÅ ONKOLOGIKLINIKERNA

IHE har på uppdrag av Cancerfonden genomfört en undersökning kring bemanning på onkologiklinikerna i Sverige. Rapporten är en del av Cancerfondsrapporten 2017.

Läs mer och ladda ner rapporten »
© IHE 2017