Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer.

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.


ihe_forum

Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa

7-8 september 2017

PROGRAM (PDF)

Läs mer och anmäl dig här »


10-11 MAJ 2017

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI MED AKTUELLA PRAKTISKA EXEMPEL

IHE arrangerar en grundkurs på två dagar för dig som behöver kunskap om hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa.

Läs mer och anmäl dig här »
Sista anmälningsdatum är den 10 april
Några platser kvar!


6 SEPTEMBER 2017

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
- en dag i anslutning till årets IHE Forum

Plats: Grand Hotel, Bantorget 1 i Lund
Datum: 6 september 2017

Kursen arrangeras av IHE på Grand Hotel i centrala Lund. Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till årets IHE Forum 7-8 september 2017.

Observera att anmälan till denna kurs görs på samma formulär som anmälan till IHE Forum. Sista anmälningsdatum är den 30 juni

Läs mer om IHE:s hälsoekonomiska grundkurs »

Nyheter
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

IHE FORUM 7-8 SEP 2017

iheforum
PROGRAM (PDF)
Läs mer och anmäl dig här »

6 SEP 2017
HÄLSOEKONOMIKURS
- i anslutning till IHE Forum
Läs mer »


HÄLSOEKONOMIKURS
10-11 MAJ 2017
HÄR KAN DU ANMÄLA DIG
Sista datum för anmälan 10 april
Några platser kvar!

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Surgical method affects indirect costs in children with sleep-disordered breathing
Läs mer »
2017-04-05

Studie om kostnadseffektiviteten av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne
Läs mer »
2017-03-29

Bemanning på onkologiklinikerna i Sverige
Läs mer »
2017-03-14

Tidigare nyheter
© IHE 2017