Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Althin Rikard
fil dr | projektledare

Arbetsområden
Rikard har en doktorsexamen i Nationalekonomi från Lunds Universitet och hans huvudsakliga forskningsinriktning inkluderar effektivitets- och produktivitetsanalys, indexteori, optimering och utvärdering av medicinska teknologier.

Datorbaserad analys, matematisk programmering och statistik har alltid karakteriserat hans arbete på den internationella arenan. Han har många års erfarenhet från en lång rad av ekonomiska och hälsoekonomiska projekt inom läkemedelsindustrin, konsultbolag och från akademin.

Urval av publiceringar

Calara PS, Althin R, Steen Carlsson K & Schmitt-Egenolf M
Regional Differences in the Prescription of Biologics for Psoriasis in Sweden: A Register-Based Study of 4168 Patients
BioDrugs, 2017; 31(1): 75-82
Online First Articles, 17 January 2017


Cole A, Lundqvist A, Lorgelly P, Norrlid H, Karlsberg Schaffer S, Lewis F, Hernandez-Villafuerte K, Lindgren P, Garau M, Welin K-O, Bianchi S, Althin R, O’Neill P, Persson U, and Towse A
Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care
London, UK: OHE-IHE Consulting Report, September 2016

Calara P S, Norlin J M, Althin R, Steen Carlsson K & Schmitt-Egenolf M
Healthcare Provider Type and Switch to Biologics in Psoriasis: Evidence from Real-World Practice
BioDrugs 2016; 30(2): 145-151
Publicerad online: 16 februari 2016


© IHE 2017