Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHE ägs genom IHE Holding AB av IHEs vd professor Ulf Persson, IHEs personal och Bengt Jönssons stiftelse för hälsoekonomisk forskning.


IHEs STYRELSE
Styrelsens säte: Lund

Richard Bergström
VD, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Tovio Heinsoo
f.d. landstingsdirektör, Stockholms läns landsting

Bengt Jönsson (ordförande)
professor emeritus, Handelshögskolan

Ulf Persson
professor, verkställande direktör IHE

Johanna Svensson
pol mag, projektledare IHEIHE kan för närvarande presentera följande rådsmedlemmar.

IHEs POLICY BOARD

Richard Bergström, VD, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
Sören Olofsson
, fd regiondirektör, Region Skåne (ordförande)
Thomas Lönngren, strategisk rådgivare för NDA
Ulf Wiinberg, fd VD, H Lundbeck A/S


IHEs VETENSKAPLIGT RÅD 

Kristian Bolin, professor, Göteborgs universitet 
Ulf Gerdtham, professor, Lunds universitet, research director, IHE
Gisela Kobelt, visiting professor, Lunds universitet, VD, European Health Economics
Carl Hampus Lyttkens, professor, Lunds Universitet
Ingemar Petersson, professor, forskningschef, Skånes universitetssjukhus
Måns Rosén, professor, fd direktör, SBU

Mer om IHE

Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden

IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHEs PERSONAL

IHE finns även på
© IHE 2017