Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Programråd IHEs Nätverk för hälsoekonomer
Kristina Wikner, Socialstyrelsen
Kjell Ola Engman, Landstinget Sörmland
Anna Ovanfors, Janssen-Cilag
Patrik Sobocki, Pygargus
Sofia Löfvendahl, Lunds Universitet

Mer om nätverket
Vill du bli medlem i nätverket?
Kontakta Johanna Svensson 
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

Har du frågor om nätverket?
Kontakta Johanna Svensson
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

TIDIGARE TEMAN
© IHE 2017