Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Hjalte Frida
fil mag | projektledare

Arbetsområden

Frida Hjalte har en fil mag i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Hon arbetar framför allt med hälsoekonomiska  utvärderingar av läkemedel, medicinsk behandling och teknologi samt beräkningar av sjukdomskostnader. 
Frida är dessutom tillsammans med Hanna Norrlid redaktör för IHEs nyhetsmail IHE Aktuellt och nyhetsblad IHE Information.


Urval av publiceringar

Hjalte F, Ragnarson Tennvall G, Welin K-O and Westerling D
Treatment of Severe Pain and Opioid-induced Constipation: An Observational Study of Quality of Life, Resource Use, and Costs in Sweden
Pain and Therapy, 2016; 5(8): 1-10

Lundqvist A, Ahlberg I, Hjalte F & Ekelund M
Direct and indirect costs for anal fistula in Sweden
International Journal of Surgery, 2016; 35: 129-133

Jönsen A, Hjalte F, Willim M, Carlsson KS, Sjöwall C, Svenungsson E, Leonard D, Bengtsson C, Rantapää-Dahlqvist S, Pettersson S, Gunnarsson I, Zickert A, Gustafsson JT, Rönnblom L, Petersson IF, Bengtsson AA & Nived O
Direct and indirect costs for systemic lupus erythematosus in Sweden. A nationwide health economic study based on five defined cohorts
Semin Arthritis Rheum. 2016; 45(6): 684-90

Norrlid H, Hjalte F, Lundqvist A, Svensson Å & Ragnarson Tennvall G
Cost-effectiveness of Maintenance Treatment with a Barrier-strengthening Moisturizing Cream in Patients with Atopic Dermatitis in Finland, Norway and Sweden
Acta Derm Venereol 2016; 96: 173–176.
Läs mer och ladda ner artikeln »


Jönsen A, Bengtsson AA, Hjalte F, Petersson IF, Willim M & Nived O

Total cost and cost predictors in systemic lupus erythematosus - 8-years follow-up of a Swedish inception cohort
Lupus. 2015 Oct;24(12):1248-56
Publicerad online 8 maj 2015


Hjalte F, Steen Carlsson K & Schmitt-Egenolf M
Real-World Outcome Analysis of Continuously and Intermittently Treated Patients with Moderate to Severe Psoriasis after Switching to a Biologic Agent
Dermatology
Publicerad online 20 februari 2015
PMID: 25721571


Steen Carlsson K, Hjalte F, Lundqvist A, Ragnarson Tennvall G, Häger Glenngård A, Nilsson S & Lundgren C medverkan i
Nationella riktlinjer Diabetesvård 2015. Stöd för styrning och ledning
Stockholm: Socialstyrelsen, 2015.
Artikelnummer: 2015-2-3


Olofsson S & Hjalte F
Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) 2009/2010
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Publikationsnummer MSB795-December 2014


Ragnarson Tennvall G, Hjalte F & Lundqvist A medverkan i
Nationella riktlinjer 2014. Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – Stöd för styrning och ledning
Stockholm: Socialstyrelsen, 2014.
Artikelnummer: 2014-4-2


Hjalte F & Olofsson S
SAMHÄLLETS KOSTNADER FÖR ATT FÖREBYGGA DRUNKNINGSOLYCKOR Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Lund: IHE Rapport 2013:1Hjalte F, Brännström J & Gerdtham U G
Societal costs of hearing disorders: A systematic and critical review of literature
International Journal of Audiology, 2012; 51(9): 655-662

Hjalte F, Berggren A-C, Bergendahl H & Hjortsberg C
The Direct and Indirect Costs of Opioid-Induced Constipation
Journal of Pain and Symptom Management, 2010; 40(5): 696-703

Ghatnekar O, Hjalte F & Taylor M
Cost-effectiveness of dasatinib versus high-dose imatinib in patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML), resistant to standard dose imatinib - a Swedish model application
Acta Oncol. 2010 Aug; 49(6): 851-8

Hjalte F, Asseburg C, Tennvall G R
Cost-effectiveness of a barrier-strengthening moisturizing cream as maintenance therapy vs. no treatment after an initial steroid course in patients with atopic dermatitis in Sweden - with model applications for Denmark, Norway and Finland
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, JEADV, 2010; 24(4): 474-480

Hjalte F, Persson U & Lithman T
Produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar i Region Skåne 2005 - fokus på 9 diagnoser
Lund: IHE e-rapport 2009:1

Glenngård H A, Hjalte F & Hjortsberg C
National Health Accounts
Lund: IHE, 2007

Glenngård A H & Hjalte F
Use of National Health Accounts — The Case of Uganda
Stockholm: Sida Health Division Document 2006:1

Glenngård A H, Hjalte F & Hjortsberg C
National Health Accounts – Developments, Institutionalisation and Policy Implications. Selected Papers from IHE studies
Lund: IHE, 2006

Hjalte F
The National Health Accounts process in Mali
Stockholm: Sida, Health Division Document 2006:2Glenngård A H, Hjalte F, Svensson M, Anell A & Bankauskaite V. Health Systems in Transition: Sweden. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2005.

Glenngård A H & Hjalte F. Findings from a study of regional NHA networks. Sida Health Division Document 2005:2.
http://www.sida.se/content/1/c6/04/12/81/SIDA4871en_HDD%202005-2%20web.pdf

H Glenngård A & Hjalte F. Sida-report: Issue Paper on NHA – The case of Kenya, Zambia and Mali.
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=1250&a=28463

Anell A, Hjalte F. Resurser i svensk hälso- och sjukvård. En jämförelse med Danmark, Frankrike, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.
IHE e-rapport 2004:4
© IHE 2017