Nyheter

Bot och precision –
Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

PROGRAM        ANMÄLAN


JOBBA HOS IHE
Vi söker juniora hälsoekonomer
Läs mer


IHE:s kurser i hälsoekonomi
Läs mer