Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited

Jönsson B, Hofmarcher T, Lindgren P & Wilking N

Stora skillnader i tillgång till cancerläkemedel i Europa

I en ny rapport jämför Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) cancervården i EU samt Norge och Schweiz. Den bygger på en tidigare studie som gjordes 2005 och ger en omfattande inblick i utvecklingen av cancer in Europa över de senaste två decennierna.

Rapporten visar att antalet människor som diagnostiseras med cancer fortsätter öka i Europa, en ökning med 30% mellan 1995 och 2012 kopplat till en växande och åldrande befolkning. Trots en ökning i antalet fall samt ökade kostnader för cancerläkemedel har de direkta kostnaderna för cancervården legat stabilt runt 6% av de totala vårdkostnaderna, mycket tack vare ett ökat fokus på öppna vårdformer.

Rapporten konstaterar också att det finns stora skillnader i tillgång till cancerläkemedel i Europa, framförallt mellan rikare och fattigare länder men också mellan länder med liknande betalningsförmåga. För att lösa detta problem krävs samarbete mellan politiker, betalare, myndigheter och läkemedelstillverkare. Lokala lösningar har större förutsättningar att lyckas balansera risken och nyttan av nya behandlingsalternativ mellan betalare och industrin och svara mot länders olika betalningsförmåga.

Rapporten har finansierats genom ett obundet anslag från AstraZeneca, J&J, MSD, Novartis och Roche vilket koordinerats av EFPIA.

Frågor rörande rapporten kan riktas till Fredrik Moen, Direktör för samhällskontakter via fredrik.moen@ihe.se eller telefon 073-700 66 76.

Rapporten som PDF


Tidigare publicerade IHE rapporter inom samma område:

Jönsson B, Persson U & Wilking N
Innovative treatments for cancer in Europe - Value, cost and access
Lund: IHE Report 2016:2

Hofmarcher T, Jönsson B & Wilking N
Access to high-quality oncology care across Europe
Lund: IHE Report 2014:2

NYHETER 2017-02-07
Presentation av “Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited” i Wien

Torsdagen 2 februari 2017 höll IHE:s Thomas Hofmarcher en presskonferens inför den samlade österrikiska pressen kring rapporten ”Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited” (IHE Report 2016:4). Presentationen arrangerades av Pharmig, den österrikiska motsvarigheten till svenska LIF, i samband med Världscancerdagen den 4 februari. Thomas presenterade några nyckelresultat från rapporten, vilket följdes upp av föredrag av Österrikes främsta onkolog, Christoph Zielinski, och Pharmigs VD, Jan Oliver Huber. Österrikisk press visade stort intresse för rapporten och presentationen fick en hel del uppmärksamhet i media. Under sitt besök i den österrikiska huvudstaden presenterade Thomas även rapporten hos Pharmig inför företrädare för läkemedelsföretagen.

Ett urval av artiklar från österrikiska dagstidningar:
Österrikiska TT (återfanns i flera tidningar) http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170202_OTS0121/onkologische-versorgung-im-europaeischen-vergleich-auftrag-fuer-oesterreich-bild

Artiklar i österrikisk press:
https://kurier.at/wissen/ueberleben-mit-krebs-oesterreich-unter-den-top-5-laendern/244.422.562
http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/5164062/Mehr-Geld-gegen-Krebs-weniger-Tote
http://www.salzburg.com/nachrichten/gesundheit/sn/artikel/oesterreich-an-europaspitze-bei-versorgung-von-krebspatienten-232844/


Lund: IHE Report 2016:4
ISSN: 1651-8187

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017