Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
ihe_forum

Från utfall till värde 
- Att mäta och betala för hälsa


7-8 september 2017 på Grand Hotel i Lund

linje_centr

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan

Konferensavgift
Konferensavgiften är 7 500 kronor/person (exkl. moms) och inkluderar föreläsningar, kaffe/te och luncher under konferensdagarna 7-8 september samt middagen på torsdagskvällen. Myndigheter, hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar 6 000 kronor/person (exkl. moms).

Paketpris för kurs och konferens är 9 900 kr person (exkl. moms) och inkluderar utöver konferensen även kursföreläsningar (6 september), kursmaterial, kaffe/te och lunch. Myndigheter, hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar paketpriset 8 000 kronor/person (exkl. moms).

Grupprabatt
Anmäler ni fyra deltagare vid samma tillfälle betalar ni endast för tre deltagare.
Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 046-32 91 00, innan ni anmäler er för att få grupprabatten. Ange under meddelande att anmälan ingår i en grupprabatt.

Kursanmälan
Anmälan till endagskursen i hälsoekonomi görs på detta formulär, se nedan.
Gäller din anmälan endast kursen - Kontakta Gunhild Anderson innan anmälan, e-post: ga@ihe.se eller tel: 046-32 91 00. Ange under meddelande att anmälan endast gäller kursen.

Konferensmiddag
Du måste föranmäla ditt deltagande. Middagen på torsdagskvällen ingår i konferensavgiften.

Sista anmälningsdatum är den 30 juni

Min medverkan avser:

* Obligatoriskt fält


IHE Forum 7-8 september

IHE:s kurs i hälsoekonomi 6 september &
IHE Forum 7-8 september

Deltar i konferensmiddagen
torsdag kväll (7 september)

Jag arbetar inom myndighet, hälso- och sjukvården, patientorganisation
Kontaktuppgifter och faktureringsadress: 

Förnnamn *

Efternamn *

Titel/Befattning

E-post *

Organisation/Företag *

Förvaltning/Avdelning

Telefon *

Kontaktperson/e-post

Adress *

Postnummer *

Postadress *

Referensnr/Kostnadsställe

Faktureringsadress
om annan än ovanstående

Meddelande till IHE
(specialkost/övrigt)

© IHE 2017