Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Persson Dietmann Annette
webbansvarig | administratör

Arbetsområden
Annette arbetar med IHEs hemsida, förlagsverksamhet och administrativ service.© IHE 2017