Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige - en enkätstudie för Cancerfonden

Gralén K, Andersson E & Steen Carlsson K

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonom (IHE) har på uppdrag av Cancerfonden genomfört en enkätundersökning av hur bemanningssituationen såg ut på onkologiklinikerna i Sverige senhösten 2016.
Enkäten besvarades av verksamhetscheferna på landets 18 onkologikliniker. Undersökningen innehöll också frågor kring hur verksamhetscheferna såg på orsaker till och konsekvenser av eventuell brist på personal. Rapporten utgör underlag till Cancerfondsrapporten 2017.

Rapporten som PDF 

LÄNK till Cancerfondens livesändning vid lansering av Cancerfondsrapporten 2017
 
LÄNK till Cancerfondens artikel 

LÄNK till Life-time.se
LÄNK till DN debatt
LÄNK till Cancerfondens pressrelease


Lund: IHE Rapport 2017:2

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017