Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Fördjupningskurs

 - med inriktning mot hälsoekonomiska modeller

        

Kursen vänder sig till Dig som har grundläggande kunskaper i hälsoekonomi. Kursen förutsätter också att Du är van att arbeta i Excel och att Du tar med Dig egen dator.

 

Syftet med kursen är att få en inblick i tekniker för att konstruera en hälsoekonomisk modell i Excelmiljö. Under handledning av IHEs personal får Du praktiskt bygga en Markov-modell och lära Dig bl.a:

  • Vilka frågor hälsoekonomiska modeller kan besvara
  • Vad som är viktigt att tänka på när en modell designas

  • Vilka komponenter som ingår i en modell

  • Vilken sorts data som används i en modell

Mer om fördjupningskurs
Frågor om kursutbud?
Kontakta IHE via
e-post: kurs@ihe.se eller
telefon: 046-32 91 00
© IHE 2017