Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Moen Fredrik
jur kand | direktör för samhällskontakter

Arbetsområden
Fredrik har 15 års erfarenhet från hälsopolitik och arbetat inom såväl regeringskansliet som läkemedelsindustrin, framförallt med EU och internationella frågor.

Senast var han ansvarig för AstraZenecas verksamhet i Bryssel. Han har en jurist kandidatexamen från Uppsala universitet.

Urval av publiceringar

Moen F, Svensson J & Steen Carlsson K
Assessing the value of cancer treatments from real world data—Issues, empirical examples and lessons learnt
Journal of Cancer Policy 2017; 11: 32–37

© IHE 2017