Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Anderson Gunhild
vd assistent | ekonomiansvarig

Arbetsområden
Gunhild är VD assistent med ansvar för ekonomi- och personalfrågor.© IHE 2017