Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Healthcare Provider Type and Switch to Biologics in Psoriasis: Evidence from Real-World Practice

Calara P S, Norlin J M, Althin R, Steen Carlsson K & Schmitt-Egenolf M

Psoriasis är en vanlig hudsjukdom med betydande inverkan på patienternas livskvalitet. Biologiska läkemedel används för att behandla måttlig till svår psoriasis, men det finns indikationer av ett ojämnt upptag av biologiska läkemedel i Sverige under de senaste åren.

I denna studie granskar vi om variationen i behandlingsmönster kan bero på typ av vårdgivare. För att analysera sambandet jämförde vi användningen av biologiska läkemedel mellan universitetssjukhus, icke-universitetsknutna sjukhus och enskilda kliniker, medan vi kontrollerade för patientkaraktäristika och sjukdomens svårighetsgrad. Resultaten visade visserligen ett ojämn upptag av biologiska läkemedel i svensk klinisk praxis, men variationen kunde inte förklaras med vilken typ av vårdgivare som tillhandahöll vården.

Läs mer och ladda ner artikel »


BioDrugs 2016; 30(2): 145-151
Publicerad online: 16 februari 2016
DOI: 10.1007/s40259-016-0163-8

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017