Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg

Gralén K, Andersson E, Ahlberg I, Steen Carlsson K & Olofsson S

IHE har bidragit till Vårdanalys rapport 2015:8 ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg”.

IHE:s bidrag avser dels en intervjustudie med tjänstemän ansvariga för äldreomsorg i kommunen och dels en betalningsviljestudie med ett urval av befolkningen för att undersöka vilken typ av äldreomsorg som föredras vid olika funktionsnivåer och hur det värderas.

IHE:s rapport om betalningsviljestudien publicerades även som Vårdanalys promemoria 2015:2 ”Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg – en studie av betalningsvilja”

Läs mer om rapporten och promemorian på Vårdanalys hemsida »

IHE:s projektgrupp har bestått av Katarina Gralén, Emelie Andersson, Ida Ahlberg, Katarina Steen Carlsson och Sara Olofsson.

Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015.
Rapport 2015:8
ISBN: 978-91-87213-49-6

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017