Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Grundkurs i hälsoekonomi med aktuella praktiska exempel

Hälsoekonomiska frågor berör många. Jobbar du i sjukvården, hos företag med produkter som riktar sig till sjukvården eller hos myndigheter med ansvar för hälsa och omsorg kommer du allt oftare i kontakt med hälsoekonomi. Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskaper om vad som menas med kostnadseffektivitet, om betalningsmodeller och ersättningssystem samt om myndigheters beslutsfattande.

Syftet med kursen är att med hjälp av aktuella, praktiska exempel ge grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder. Kursen varvar föreläsningar, diskussioner och övningar där vi använder knäckfrågor för sjukvården och samhället, aktuella beslut och publicerat material som utgångspunkt. Alla moment leds av IHEs personal.

Kursinnehåll

• Vad som menas med kostnadseffektivitet och andra hälsoekonomiska begrepp
• Hur mäter man hälsovinster, patientpreferenser, QALY och betalningsvilja för hälsa?
• Hälsoekonomiska simuleringsmodeller – Är det en svart låda?
   – Vad är en modell och hur väljer man mellan olika modeller?
   – Hands-on – vad gör en modell utifrån ett praktikexempel
• Hälsoekonomiska utvärderingar, budgetpåverkan och registerdataanalyser som stöd för beslutsfattande
• Att ersätta vårdgivare
   – Hur ser ersättningsmodeller i Sverige ut?
   – Vilka incitament ger olika modeller?
• Hälsoekonomi som beslutsunderlag hos svenska myndigheter och hur ska vi betala för nya innovativa behandlingar?
• Värdet av nya behandlingar och betalning för innovation – hur formulerar vi morgondagens betalningsmodeller?


GRUNDKURS 10-11 maj 2017
Hälsoekonomi med aktuella praktiska exempel

Få grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa.

Vi använder knäckfrågor för sjukvården och samhället, aktuella beslut och publicerat material som utgångspunkter.

Kursen arrangeras av IHE och alla moment leds av personal från IHE med mångårig erfarenhet inom området.

Datum: 10-11 maj 2017 
Plats: Hotel Lundia, Lund

Kursavgift: 12 000 kronor/person (exkl moms)
I kursavgiften ingår utöver föreläsningarna även kursmaterial, middag (dag 1), luncher samt kaffe/te.

Anmälan: Anmälan till kursen görs senast den 10 april 2017  Några platser kvar!
Antal deltagare begränsas till max 25 personer.

Du kan anmäla dig här »

Frågor: För ytterligare information om kursinnehåll, vänligen kontakta Katarina Steen Carlsson

6 SEPTEMBER 2017
GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
- en dag i anslutning till årets IHE Forum


Kursen arrangeras av IHE på Grand Hotel i centrala Lund och leds av personal från IHE med mångårig erfarenhet inom området.

Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till årets IHE Forum 7-8 september. Läs mer om IHE Forum »

Paketpris för kurs och konferens är 9 900 kr per person (exkl moms) och inkluderar utöver konferensen även kursföreläsningar, kursmaterial kaffe/te och lunch. Myndigheter, hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar paketpriset 8 000 kronor/person (exkl. moms).

Observera att anmälan till denna kurs görs på samma formulär som anmälan till IHE Forum. Sista anmälningsdatum är den 30 juni
Till anmälningsformulär »

Har du frågor angående kursen? Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 046-32 91 00.Mer om grundkurs
ANMÄLNINGSFORMULÄR
10-11 MAJ 2017
Här kan du anmäla dig till kursen 
Sista datum för anmälan är den 10 april
Några platser kvar!

Kurshotell
10-11 MAJ 2017
Hotel Lundia »
Knut den Stores Torg 2, Lund
Tel: +46 (0)46-280 65 00

6 SEP 2017
HÄLSOEKONOMIKURS
- i anslutning till IHE Forum
Läs mer »

Läs mer om IHE Forum »

Frågor om kursutbud?
Kontakta IHE via
e-post: kurs@ihe.se eller
telefon: 046-32 91 00
© IHE 2017