Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Svensson Johanna
pol mag | projektledare

Arbetsområden

Johanna har en pol mag i nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Hon arbetar med projekt inom ekonomisk utvärdering av läkemedel samt läkemedelsmarknaden. Johanna samordnar även IHEs nätverk för Hälsoekonomer.

Urval av publiceringar

Moen F, Svensson J & Steen Carlsson K
Assessing the value of cancer treatments from real world data—Issues, empirical examples and lessons learnt
Journal of Cancer Policy 2017; 11: 32–37

Andersson E, Asseburg C, Svensson J & Persson U
Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledning
Hälsoekonomiskt underlag till Remissversion 2016.
Stockholm: Socialstyrelsen 2016


Svensson J, Andersson E, Persson U, Edekling T, Ovanfors A & Ahlgren G
Value of treatment in clinical trials versus the real world: the case of abiraterone acetate (Zytiga) for postchemotherapy metastatic castration-resistant prostate cancer patients in Sweden
Scandinavian Journal of Urology
Published online: 25 Apr 2016


Timpka J, Svensson J, Nilsson MH, Palhagen S, Hagell P & Odin P
Workforce unavailability in Parkinson’s disease
Acta Neurol Scand. 2016 Apr 12, Epub ahead of print

Cardell L-O, Olsson P, Andersson M, Welin K-O, Svensson J, Ragnarson Tennvall G & Hellgren J
TOTALL: high cost of allergic rhinitis—a national Swedish population-based questionnaire study
npj Primary Care Respiratory Medicine 2016; 26
Artikelnummer: 15082
Publicerad online: 4 februari 2016


Svensson J, Borg S & Nilsson P
Costs and quality of life in multiple sclerosis patients with spasticity
Acta Neurol Scand. 2013 May 18
[Epub ahead of print]


Svensson J, Lundberg J, Olsson P, Stjärne P & Tennvall GR
Cost-effectiveness of mometasone furoate nasal spray in the treatment of acute rhinosinusitis
Prim Care Respir J. 2012; 21(4): 412-8

Persson U, Svensson J & Pettersson B.
A New Reimbursement System for Innovative Pharmaceuticals Combining Value-Based and Free Market Pricing.
Applied Health Economics and Health Policy, 2012; 10(4): 217-25

Svensson J, Ghatnekar O, Lindgren A, Lindvall O, Norrving B, Persson U & Kokaia Z
Societal Value of Stem Cell Therapy in Stroke - A Modeling Study.
Cerebrovascular Diseases, 2012; 33(6): 532-539


Glenngård AH, Svensson J & Persson U
Missbrukets ekonomiska börda i Sverige, Kapitel 19
Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga. Delbetänkande av Missbruksutredningen. Stockholm SOU 2011:6

Delbetänkandet kan laddas ner som pdf hos SOU, Statens Offentliga Utredningar


© IHE 2017