Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Welin Karl-Olof
fil mag | bitr projektledare

Arbetsområden

Karl-Olof har en M.Sc i nationalekonomi från Lunds universitet. Han arbetar med analys och modellering av kostnadseffektivitet av läkemedel. Karl-Olof arbetar även med registerdata och enkätstudier.


Urval av publiceringar

Hjalte F, Ragnarson Tennvall G, Welin K-O and Westerling D
Treatment of Severe Pain and Opioid-induced Constipation: An Observational Study of Quality of Life, Resource Use, and Costs in Sweden
Pain and Therapy, 2016; 5(8): 1-10

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Lund: IHE Rapport 2016:5

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat.
Lund: IHE Rapport 2016:6

Cole A, Lundqvist A, Lorgelly P, Norrlid H, Karlsberg Schaffer S, Lewis F, Hernandez-Villafuerte K, Lindgren P, Garau M, Welin K-O, Bianchi S, Althin R, O’Neill P, Persson U, and Towse A
Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care
London, UK: OHE-IHE Consulting Report, September 2016

Cardell L-O, Olsson P, Andersson M, Welin K-O, Svensson J, Ragnarson Tennvall G & Hellgren J
TOTALL: high cost of allergic rhinitis—a national Swedish population-based questionnaire study
npj Primary Care Respiratory Medicine 2016; 26
Artikelnummer: 15082
Publicerad online: 4 februari 2016


© IHE 2017