Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Gralén Katarina
ekon mag | projektledare

Arbetsområden
Katarina Gralén arbetar sedan den 1 december 2013 som projektledare på IHE. Katarina har en magisterexamen i nationalekonomi och har lång erfarenhet av samhällsekonomiska analyser.

Katarina arbetar främst med ekonomiska utvärderingar. Katarina arbetar även med planeringen av IHE:s årliga konferens IHE Forum.

Urval av publiceringar

Gralén K, Andersson E & Steen Carlsson K
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige - en enkätstudie för Cancerfonden
Lund: IHE Rapport 2017:2

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Lund: IHE Rapport 2016:5

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat.
Lund: IHE Rapport 2016:6

Liedberg F, Gerdtham U, Gralén K, Gudjonsson S, Jahnson S, Johansson I, Hagberg O, Larsson S, Lind AK, Löfgren A, Wanegård J, Åberg H & Nilbert M
Fast-track access to urologic care for patients with macroscopic haematuria is efficient and cost-effective: results from a prospective intervention study
British Journal of Cancer. 2016 Sep 27; 115(7): 770-5

Gralén K, Andersson E, Ahlberg I, Steen Carlsson K & Olofsson S
Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015.
Rapport 2015:8


Olofsson S, Gralén K, Ahlberg I & Persson U
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemedel. En betalningsviljestudie
Lund: IHE Rapport 2015:2

© IHE 2017