Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
KOSTNADER FÖR RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR I SVERIGE ÅR 2012

Ida Ahlberg

Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen. I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro. Detta ger i sin tur upphov till stora samhällsekonomiska kostnader.

Denna rapport syftar till att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012.

Rapporten har gjorts på uppdrag av och med finansiering av Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar och Reumatikerförbundet.

Rapporten som pdf

Lund: IHE Rapport 2014:4
ISBN: 1651-7598

Mer Information
Kontakta:
Steen Carlsson Katarina
E-mail: ksc@ihe.se
Tel: 046-32 91 00
© IHE 2017