Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
2016 Mt Hood Challenge

Economics, simulation modelling & diabetes

17-18 September 2016, St. Gallen, Schweiz

Michael Willis, Christian Asseburg och Pierre Johansen från IHE kommer att delta i det 8: e Mt. Hood Challenge-mötet i S: t Gallen, Schweiz, med "the Economic and Health Outcomes Model of Type 2 Diabetes Mellitus (ECHO-T2DM)”. Vid Mt. Hood Challenge, en konferens som arrangeras vartannat år, samlas 8 till 10 diabetes modelleringsgrupper och intresserade observatörer för att jämföra modeller och modellresultat av standardiserade simuleringsutmaningar samt för att diskutera metoder och bästa praxis. I år kommer konferensen lägga särskild vikt vid modelltransparens och reproduktionsförmåga, med syfte att producera standardiserade rapporteringsrekommendationer för input- och outputvärden samt för att öka modelleringsresultatens trovärdighet. ECHO-T2DM och IHE har deltagit i de tre senaste Mt. Hood Challenge mötena och IHE är dessutom involverad i arbetet med att utforma och planera kongressen.

Förutom modelljämförelser håller Mt. Hood-konferensen även vetenskapliga sessioner där deltagarna presenterar ny forskning inom olika områden med relevans för hälsoekonomiska aspekter av diabetes. Från IHE kommer Michael Willis att presentera “The Importance of HbA1c Evolution in Modeling Type 2 Diabetes Mellitus”, Pierre Johansen kommer att presentera “The Importance of Capturing Cardiovascular Benefits Not Mediated by Traditional Risk Factors in Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) Modeling” och Christian Asseburg kommer att presentera “The Importance of Considering Differences in Network Meta-analyses (NMAs): An Example of Sodium Glucose Co-transporter 2 Inhibitors (SGLT2i)”.

Läs mer »

Läs mer om hälsoekonomiska simuleringsmodeller (PDF)

© IHE 2017