Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
IHEs Nätverk för hälsoekonomer

ihe_forum_mnskIHEs Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i landsting/kommun, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet. Det första nätverksmötet hölls år 2002 och idag har nätverket drygt 200 medlemmar. Ambitionen är att anordna två nätverksmöten i Stockholm varje år.

IHE administrerar nätverket och till sin hjälp har IHE ett programråd som arbetar fram intressanta teman och aktuella frågeställningar för kommande nätverksmöten.
Det är kostnadsfritt att vara medlem i nätverket. En deltagaravgift motsvarande självkostnadspris debiteras om du deltar på nätverksmötet. Som medlem får du även IHE:s nyhetsbrev IHE Aktuellt.

linje_centr

5 december 2016

Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier
- Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet 

Program och Presentationer »

Mer om nätverket
Vill du bli medlem i nätverket?
Kontakta Johanna Svensson 
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

Har du frågor om nätverket?
Kontakta Johanna Svensson
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

TIDIGARE TEMAN
© IHE 2017