Om IHE

IHE är ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som tillhandahåller högkvalitativ forskning och expertkonsultation inom hälso- och sjukvårdsområdet.

IHE har pågående projekt med över 50 kunder över hela världen som representerar nationella myndigheter, läkemedelsföretag, vårdgivare, branschorganisationer och patientgrupper.

IHE är lokaliserat i Lund och utgör en del av det dynamiska Life science området. IHE grundades 1979 som det första hälsoekonomiska forskningscentret i Sverige och har en stark akademisk profil med band till Lunds universitet. Sedan 2002 organiserar IHE dessutom ett nätverk för svenska hälsoekonomer med omkring 200 medlemmar.