Presentationer

Torsdagens presentationer (7/9)

Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och IHE:s Styrelseordförande

Flemming Sonne, CEO, Amgros

Marie Gårdmark, direktör Tillståndsavdelningen, Läkemedelsverket

Ulf-Henrik Mellqvist, docent och överläkare, Hematologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Sofia Ernestam, verksamhetschef, Stockholms läns sjukvårdsområde och f.d. registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Björn Wettermark, avdelningschef, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, SLL och docent i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet

Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet

Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör, Swedish Medtech

Amy Leval, outcomes research manager, Janssen

Toivo Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

 

Fredagens presentationer (8/9)

Katarina Steen Carlsson, forskningsledare, IHE och forskare i hälsoekonomi, Lunds universitet

Ulf Persson, verkställande direktör, IHE