Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall vi ska mäta, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde.

Inför IHE Forum 2017 Intervjuer (PDF)

Här kan du läsa dessa intervjuer:

Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet

Douglas Lundin, chefsekonom, TLV och Ulf Persson, verkställande direktör, IHE

Mikael Svensson, förhandlingskoordinator för landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL

Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet

Toivo Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Örebro län

Flemming Sonne, CEO för Amgros, de danska regionernas läkemedelsorganisation

Sofia Wallström, generaldirektör för TLV