Tidigare möten

Efter varje nätverksmöte kommer program och presentationer att läggas ut i den mån det är möjligt.

2016
Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier
– Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet

2015
Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?