Mount Hood Challenge

Mount Hood Challenge är en diabetesspecifik hälsoekonomisk konferens. Konferenserna är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska modeller inom diabetesområdet. I forumet diskuteras struktur, teknik och utfall för olika hälsoekonomiska modeller och utmaningarna består bland annat i hur man hanterar diabetesrelaterade komplikationer och osäkerhet.

Konferensen är uppkallad efter Mount Hood, där det första mötet ägde rum år 2000. Sedan dess har det arrangerats sju möten på olika ställen i världen. IHE har deltagit med Economics and Health Outcomes model of Type 2 Diabetes Mellitus (ECHO-T2DM) vid flera möten och även varit en del i planeringen och organisationen av den femte Mount Hood Challenge.

För mer information besök Mount Hood Challenge hemsida