Medarbetare

Lindgren Petervd
Althin Rikardforskningsledare
Anderson Gunhildekonomiansvarig
Andersson Emeliebiträdande projektledare
Asseburg Christianforskningsledare
Ericson Oskarforskningsassistent
Fridhammar Adamprojektledare
Gerdtham Ulf-Gforskningsledare
Gralén Katarinaprojektledare
Hjalte Fridaprojektledare
Hjelmgren Jonasforskningsledare
Hofmarcher Thomasprojektledare
Löfvendahl Sofiaprojektledare
Moen Fredrikdirektör för samhällskontakter
Nilsson Andreasbiträdande projektledare
Nilsson Kristofferforskningsassistent
Norlin Jennyforskningsledare
Olofsson Saraprojektledare
Persson Dietmann Annetteadministratör
Persson Sofieforskningsledare
Persson Ulfprofessor | fil dr | senior advisor
Steen Carlsson Katarinaforskningsledare
Wallin Bernhardsson Niklasforskningsassistent
Welin Karl-Olofbiträdande projektledare
Willis Michaelforskningsledare