Medarbetare

Lindgren Petervd
Althin Rikardforskningsledare
Anderson Gunhildekonomiansvarig
Andersson Emeliebiträdande projektledare
Asseburg Christianforskningsledare
Ericson Oskarforskningsassistent
Fridhammar Adamprojektledare
Gerdtham Ulf-Gforskningsledare
Gralén Katarinaprojektledare
Hjalte Fridaprojektledare
Hjelmgren Jonasforskningsledare
Hofmarcher Thomasprojektledare
Moen Fredrikdirektör för samhällskontakter
Nilsson Andreasbiträdande projektledare
Nilsson Kristofferforskningsassistent
Norlin Jennyforskningsledare
Olofsson Saraprojektledare
Persson Dietmann Annetteadministratör
Persson Sofieforskningsledare
Persson Ulfprofessor | fil dr | senior advisor
Steen Carlsson Katarinaforskningsledare
Wallin Bernhardsson Niklasforskningsassistent
Welin Karl-Olofbiträdande projektledare
Willis Michaelforskningsledare