Medarbetare

Persson Ulfprofessor | fil dr | verkställande direktör
Althin Rikardfil dr | projektledare
Anderson Gunhildvd assistent | ekonomiansvarig
Andersson Emelieekon mag | bitr projektledare
Asseburg Christianfil dr | projektledare
Ericson Oskarforskningsassistent
Fridhammar Adamekon mag l projektledare
Gerdtham Ulf-Gprofessor | fil dr | projektledare
Gralén Katarinaekon mag | projektledare
Hjalte Fridafil mag | projektledare
Hjelmgren Jonasfil mag i nationalekonomi | projektledare
Hofmarcher Thomasfil mag | projektledare
Lindgren Petermed dr | projektledare
Moen Fredrikjur kand | direktör för samhällskontakter
Nilsson Andreasfil mag | bitr projektledare
Nilsson Kristoffer civilekonom | forskningsassistent
Norlin Jennyfil dr | projektledare
Olofsson Sarapol mag | projektledare
Persson Dietmann Annetteadministratör | webbansvarig
Persson Sofiedr i medicinsk vetenskap | projektledare
Steen Carlsson Katarinadocent i hälsoekonomi, fil. dr. i nationalekonomi | projektledare
Toresson Grip Emiliefil mag | bitr projektledare
Wallin Bernhardsson Niklasfil mag | forskningsassistent
Welin Karl-Oloffil mag | bitr projektledare
Willis Michaelfil dr | projektledare