Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Om webbplatsen

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk information ska alla som besöker en webbplats informeras om att cookies används.

En cookie är en liten text- eller datafil som kan placeras eller lagras på besökarens dator genom en webbplats som besöks. Cookie används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren. Om besökaren inte vill tillåta cookies så går det att ändra inställningarna i webbläsaren så att cookies inte accepteras.

Det finns två typer av cookies. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på webbsidan och försvinner när webbläsaren stängs ner. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.


Behandling av personuppgifter
Följande information lämnas med anledning av PuL, Personuppgiftslagen.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till kurser och konferenser sparas. De sparade uppgifterna är nödvändiga för att IHE ska kunna administrera kurser och konferenser. Fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer och beställningar av publikationer/informationsmaterial sparas för att IHE ska kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall IHE tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.


PDF-format
En del dokument som finns på webbplatsen är i pdf-format. Fördelen med pdf är att de ser likadana ut oavsett vilken plattform, webbläsare eller dator du använder. För att kunna läsa pdf-format måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Adobe Acrobat Reader finns att hämtas hos Adobe: http://www.adobe.com/
© IHE 2017