Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Skräddarsydda kurser
kurserÄr du intresserad av en hälsoekonomisk kurs som är mer anpassade efter era särskilda önskemål?

IHE arrangerar även seminarier och kurser som utformas i dialog med beställarens önskemål om innehåll och målgrupp.

Kurserna kan arrangeras som en- eller flerdagsaktiviteter.

Som i alla våra kurser integreras hälsoekonomiska begrepp, metoder och teorier med praktikfall. Exempel hämtas från aktuella utvärderingar av behandlingsmetoder mer generellt eller utifrån ett särskilt efterfrågat tema.


Mer om övriga kurser
Vill Du diskutera hur en hälsoekonomisk utbildning kan läggas upp?
Kontakta IHE via
e-post: kurs@ihe.se eller
telefon: 046-32 91 00

© IHE 2017