Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
PÅVERKBARA KOSTNADER FÖR TYP 2-DIABETES ÅR 2020 OCH ÅR 2030 I SVERIGE. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes

Steen Carlsson K, Andersson E, Lundqvist A & Willis M

En ny rapport om kostnader för typ 2-diabetes i framtiden visar att en liten ambitionshöjning som följer rekommendationer för behandlingsval i nationella riktlinjer och nationella vårdprogram skulle öka vårdens kostnader på kort sikt, framförallt i primärvården. På längre sikt skulle en sådan ambitionshöjning däremot vara kostnadsneutral. Detta förklaras av att en bättre riskfaktorkontroll minskar det förväntade antalet fall av kostsamma diabeteskomplikationer. Det väger på sikt upp det ökade resursbehovet i primärvården för en effektiv förebyggande behandling.

Rapporten som pdf

IHE Rapport 2015:1 tas upp i bland annat SvD, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan m.fl. tillsammans med Araz Rawshanis avhandling som visar att socioekonomiska faktorer och födelseland är en större hälsorisk för diabetiker än vad forskarna tidigare trott.

Läs artiklarna genom att följa länkarna
SvD
Göteborgs-Posten
Sydsvenskan

Vill du läsa mer om IHEs Cohort Model of Type 2 Diabetes?
IHE information nr 4/2014 - Temanummer om hälsoekonomisk modellering

Lund: IHE Rapport 2015:1
ISSN: 1651-7598

Mer Information
Kontakta:
Steen Carlsson Katarina
E-mail: ksc@ihe.se
Tel: 046-32 91 00
© IHE 2017