Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Personal

 Staff-IHE

IHE är ett mindre forsknings- och utredningsinstitut med närmare 30 medarbetare. IHEs personal har företagsekonomisk, nationalekonomisk och/eller statistisk bakgrund och flera har forskarutbildning. Externa forskare och kliniskt verksamma medverkar på projektbasis, beroende på vilken kompetens som fordras i olika studier.
linje_centr 

Althin Rikard
fil dr | projektledare
Anderson Gunhild
vd assistent | ekonomiansvarig
Andersson Emelie
ekon mag | bitr projektledare
Asseburg Christian
fil dr | projektledare
Wallin Bernhardsson Niklas
projektanställd
Steen Carlsson Katarina
fil dr | projektledare
Persson Dietmann Annette
webbansvarig | administratör
Fridhammar Adam (fd Lundqvist)
ekon mag l projektledare
Gerdtham Ulf-G
professor | fil dr | projektledare
Gralén Katarina
ekon mag | projektledare
Toresson Grip Emilie
forskningsassistent
Hjalte Frida
fil mag | projektledare
Hjelmgren Jonas
fil mag i nationalekonomi | projektledare
Hofmarcher Thomas
fil mag | projektledare
Johansen Pierre
ekon mag | projektledare
Lindgren Peter
med dr | projektledare
Moen Fredrik
jur kand | direktör för samhällskontakter
Nilsson Andreas
fil mag | bitr projektledare
Norlin Jenny
fil dr | projektledare
Norrlid Hanna
pol mag | bitr projektledare
Olofsson Sara
pol mag | projektledare
Persson Sofie
pol mag | projektledare
Persson Ulf
professor | fil dr | verkställande direktör
Svensson Johanna
pol mag | projektledare
Ragnarson Tennvall Gunnel
dr i medicinsk vetenskap | civilekonom | fil kand | projektledare
Welin Karl-Olof
fil mag | bitr projektledare
Willis Michael
fil dr | projektledare
personalnytt
© IHE 2017