Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Andersson Emelie
ekon mag | bitr projektledare

Arbetsområden
Emelie har en kandidatexamen i ekonomi och en magister i nationalekonomi med inriktning ekonometri från Lunds universitet.

Urval av publiceringar

Gralén K, Andersson E & Steen Carlsson K
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige - en enkätstudie för Cancerfonden
Lund: IHE Rapport 2017:2

Lundqvist A, Andersson E and Steen Carlsson K
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Lund: IHE Report 2016:9

Andersson E, Asseburg C, Svensson J & Persson U
Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledning
Hälsoekonomiskt underlag till Remissversion 2016.
Stockholm: Socialstyrelsen 2016


Lundqvist A, Andersson E, Ahlberg I, Nilbert M & Gerdtham U
Socioeconomic inequalities in breast cancer incidence and mortality in Europe—a systematic review and meta-analysis
The European Journal of Public Health 2016
Publicerad online 23 maj 2016


Svensson J, Andersson E, Persson U, Edekling T, Ovanfors A & Ahlgren G
Value of treatment in clinical trials versus the real world: the case of abiraterone acetate (Zytiga) for postchemotherapy metastatic castration-resistant prostate cancer patients in Sweden
Scandinavian Journal of Urology
Published online: 25 Apr 2016


Lundqvist A, Andersson E & Steen Carlsson K
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Lund: IHE Rapport 2016:1

Gralén K, Andersson E, Ahlberg I, Steen Carlsson K & Olofsson S
Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015.
Rapport 2015:8


Steen Carlsson K, Andersson E, Lundqvist A & Willis M
PÅVERKBARA KOSTNADER FÖR TYP 2-DIABETES ÅR 2020 OCH ÅR 2030 I SVERIGE. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Lund: IHE Rapport 2015:1

Lundqvist A, Steen Carlsson K, Johansen P, Andersson E & Willis M
Validation of the IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes and the Impact of Choice of Macrovascular Risk Equations
PLOS ONE 2014; 9(10): 1-12
Open access


© IHE 2017