Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Toresson Grip Emilie
forskningsassistent

Arbetsområden
Emilie har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Hon jobbar främst med hälsoekonomiska utvärderingar inom olika sjukdomsområden.

Urval av publiceringar

Toresson Grip E & Steen Carlsson K
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Lund: IHE Rapport 2016:3

© IHE 2017