Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Hjelmgren Jonas
fil mag i nationalekonomi | projektledare

Arbetsområden
Jonas Hjelmgren har hälsoekonomisk erfarenhet från konsultbranschen och läkemedelsindustrin.

Jonas arbetade på IHE 2001-2007 med att utveckla och anpassa ekonomiska simuleringsmodeller och att utföra preferens- och betalningsvillighetsstudier.

Arbetet inom läkemedelsindustrin har fokuserat på att optimera användningen av ekonomiska modeller i samband med subventionsansökningar av läkemedel.
© IHE 2017