Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Wallin Bernhardsson Niklas
projektanställd

Arbetsområden
Niklas har en filosofie magisterexamen i nationalekonomi vid Lunds universitet och har arbetat på IHE sedan 2015.

Han arbetar främst inom projekt relaterade till nationella riktlinjer inom cancervården.© IHE 2017