Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Olofsson Sara
pol mag | projektledare

Arbetsområden
Sara arbetar främst med att utföra s.k. betalningsviljestudier, d.v.s. monetär skattning av individers preferenser.

Sara är sedan 2014 doktorand i hälsoekonomi på institutionen för kliniska vetenskaper på Lunds universitet, deltid.”

Urval av publiceringar

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Lund: IHE Rapport 2016:5

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat.
Lund: IHE Rapport 2016:6

Olofsson S, Persson U, Hultkrantz L & Gerdtham
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Lund: IHE Rapport 2016:7

Olofsson S, Persson U, Hultkrantz L & Gerdtham U
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Lund: IHE Rapport 2016:8

Olofsson S, Norrlid H, Karlsson E, Wilking U & Ragnarson Tennvall G
Societal cost of subcutaneous and intravenous trastuzumab for HER2-positive breast cancer e An observational study prospectively recording resource utilization in a Swedish healthcare setting
The Breast 2016; 29: 140-146

Olofsson S, Norrlid H & Persson U
Preferences for improvements in attributes associated with basal insulin: a time trade-off and willingness-to-pay survey of a diabetic and non-diabetic population in Sweden.
J Med Econ. 2016 May 31:1-14. [Epub ahead of print]

Olofsson S, Steen Carlsson K, Berntorp E, Persson E, Axelsen F & Persson U
Willingness to pay for eliminating the risk of being infected by blood-borne diseases in regular replacement treatment for patients with haemophilia
Nordic Journal of Health Economics, 2016; 4(2): 24-43 

Gralén K, Andersson E, Ahlberg I, Steen Carlsson K & Olofsson S
Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015.
Rapport 2015:8


Olofsson S, Gralén K, Ahlberg I & Persson U
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemedel. En betalningsviljestudie
Lund: IHE Rapport 2015:2

Olofsson S & Hjalte F
Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) 2009/2010
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Publikationsnummer MSB795-December 2014


Lökk J, Olofsson S & Persson U
Willingness to pay for a new drug delivery in Parkinson patients
Journal of Multidisciplinary Healthcare 2014; 7: 431–440
http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S67929
Open Access Full Text Article


Olofsson S & Persson U
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Lund: IHE Rapport 2014:1

Hjalte F & Olofsson S
SAMHÄLLETS KOSTNADER FÖR ATT FÖREBYGGA DRUNKNINGSOLYCKOR Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Lund: IHE Rapport 2013:1

Olofsson S, Wickström A, Glenngård A H, Persson U & Svenningsson A
Effect of treatment with Natalizumab on ability to work in people with Multiple Sclerosis – productivity gain based on a direct measurement of work capacity before and after 1 year of treatment
BioDrugs 2011; 25 (5): 299-306

Olofsson S, Glenngård A H, Wickström A & Svenningsson A
En skattning av produktionsvinst baserat på en direkt mätning av arbetsförmågan före och efter ett års behandling med Tysabri för personer med Multipel Skleros (MS)
Lund: IHE e-rapport 2010:1

Olofsson S 
Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor – Beräkningar
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009

Olofsson S.
Cost of illness – teoretisk genomgång
NCO 2008:4, Räddningsverket

Berglöf J. Jonsson A. Jonsson H. Olofsson S. Ryen L.
Bränders samhällsekonomiska kostnader – Beräkningar
NCO 2008:6B, Räddningsverket
© IHE 2017