Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Hofmarcher Thomas
fil mag | projektledare

Arbetsområden

Thomas har en fil mag i nationalekonomi med huvudområde hälsoekonomi från Lunds Universitet.

Han arbetar främst inom verksamhetsområdet kostnadseffektanalys av medicinsk teknologi samt komparativ analys av hälso- och sjukvårdssystem.

Urval av publiceringar

Jönsson B, Hofmarcher T, Lindgren P & Wilking N
The cost and burden of cancer in the European Union 1995-2014
Eur J Cancer. 2016 Aug 30;66:162-170. 

Jönsson B, Hofmarcher T, Lindgren P & Wilking N
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Lund: IHE Report 2016:4

Hofmarcher T & Borg S
Cost-effectiveness analysis of ferric carboxymaltose in iron-deficient patients with chronic heart failure in Sweden
Journal of Medical Economics. 2015; 18(7): 492-501
Publicerad online 31 mars 2015


Hofmarcher T, Jönsson B & Wilking N
Access to high-quality oncology care across Europe
Lund: IHE Report 2014:2

© IHE 2017