Toresson Grip Emilie

biträdande projektledare


046-32 91 22

Emilie har arbetat på IHE sedan 2015 med svenska och internationella hälsoekonomiska studier inom bland annat diabetes, hemofili A och B, demenssjukdom och prostatacancer. Emilie har erfarenhet av en rad olika typer av projekt, bland annat registerstudier, modellanalyser och arbete inom ramen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för olika sjukdomsområden.

Utbildning: Filosofie masterexamen (nationalekonomi), Lunds universitet

Alla publiceringar