Wallin Bernhardsson Niklas

forskningsassistent


046-32 91 03

Niklas har arbetat på IHE sedan 2015 med svenska och internationella hälsoekonomiska studier. Niklas har främst arbetat med hälsoekonomiska analyser av cancervård utifrån patient-och vårdgivarperspektiv.

Utbildning: Masterexamen i Nationalekonomi, Lunds Universitet; Kandidatexamen i Nationalekonomi, Stockholms Universitet

Alla publiceringar