Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Publiceringar

parm_foto

IHEs studier publiceras i vetenskap-liga tidskrifter, på externa förlag eller i egna rapportserier. 

Här kan du söka bland de publikationer som IHEs personal har medverkat i och under arkiv finns alla publiceringar listade efter utgivningsår.

Om du får problem att komma åt en IHE-rapport, skicka ett meddelande till ihe[at]ihe.se så skickar vi rapporten som PDF.
Ibland kan webbläsare eller inställningar i brandväggen blockera nedladdningar.
Sök publiceringar
Text/Fritext
Författare
Årtal

Aktuella publiceringar
Validation of the Economic and Health Outcomes Model of Type 2 Diabetes Mellitus (ECHO-T2DM)
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is chronic and progressive disease and economic evaluation requires that the b...
Läs mer »

Indirect costs related to caregivers’ absence from work after paediatric tonsil surgery
Tonsillotomy has gradually replaced tonsillectomy as the surgical method of choice in children with upper airw...
Läs mer »

Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har tillsammans med den Hälsoekonomiska enheten, Klini...

Läs mer »
© IHE 2017