IHE Forum 2018

Bot och precision –
hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

Genterapi och annan medicinsk utveckling innebär enorma möjligheter för sjukvården. Utvecklingen har helt förändrat förutsättningarna för både diagnostik och behandling. För sjukdomar som tidigare var obotliga och ofta dödliga, kan nu patienten istället botas eller få en väsentligt förbättrad prognos. Exempel på berörda sjukdomsområden är cancer, hemofili och diabetes.

IHE Forum 2018 kommer att diskutera de möjligheter och visioner som finns med diagnostik och läkemedel för bot och precision. En stor utmaning som kommer att diskuteras är behovet av nya metoder för att bättre kunna hantera dessa läkemedel avseende värdering och finansiering. Andra utmaningar som kommer beröras är datahantering, samverkan och påverkan på klinisk verksamhet.

På IHE Forum medverkar sjukvården, akademin och industrin vilket ger möjlighet att diskutera hur samarbete mellan dessa aktörer kan bidra till utveckling och användning av diagnostik och läkemedel för bot och precision.

IHE Forum 2018 äger rum 6-7 september på Grand Hotel i Lund.

Program kommer att läggas ut under våren.

Till anmälningsformuläret
Sista anmälningsdag: 20 juni