IHE Forum 2017

Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa

7-8 september

Uppföljningar och mätningar av hälsoeffekt vid läkemedelsbehandling görs kontinuerligt, men nyttan av att mäta individers hälsoutfall uppstår först när utfallsmåtten används, till exempel i läkemedelsuppföljningar.

Huvudteman för IHE Forum 2017 är:
• Varför är det viktigt att mäta behandlingsutfall i klinisk praxis? Hur skiljer det sig från klinisk prövning?
• Vilka typer av mått av behandlingsutfall är relevanta och varför? Vem behöver vilka mått? Hur och var kan vi mäta och samla in data för behandlingsutfall, till exempel genom medicintekniska produkter?
• Hur kan utfallsmåtten hjälpa oss att identifiera rätt patientpopulation? Hur mäter vi behandlingsutfall vid kombinationsbehandlingar och hur kan vi använda dessa mått?
• I vilka skeden av en produkts livscykel behöver vi mäta behandlingsutfall och varför? Hur kan utfallsmåtten användas för att bistå en produkts korrekta placering i behandlingstrappan?
• Hur kan vi omvandla utfallsmått av läkemedelsbehandling till värde och använda betalningsmodeller? Vilka praktiska utmaningar finns det och hur löser vi dem?

På årets IHE Forum deltar bland annat Toivo Heinsoo, regeringens särskilda utredare; Karolina Antonov, analyschef, LIF; Ulf-Henrik Mellqvist, docent och överläkare hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Södra Älvsborgs sjukhus; Björn Wettermark, avdelningschef, SLL och KI; Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet och Sofia Wallström, generaldirektör, TLV.

Moderator är vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom.

Inför IHE Forum – Intervjuer med föredragshållare


Program IHE Forum 2017 (PDF)

Konferensfakta

Till anmälan
Sista anmälningsdatum är den 30 juni
VI TAR EMOT ANMÄLNINGAR UNDER HELA SOMMAREN


PROGRAM TORSDAG 7 SEPTEMBER

09.00 Registrering

13.00 Lunch

15.30 Paus

17.30 Avslutning
19.00 Middag på Grand Hotel


PROGRAM FREDAG 8  SEPTEMBER

10.00 Paus

12.00 Lunch och avslutning


 

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
– en dag i anslutning till årets IHE Forum
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1 i Lund
Datum: 6 september 2017
Kursen arrangeras av IHE på Grand Hotel i centrala Lund. Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till årets IHE Forum 7-8 september 2017.
Observera att anmälan till denna kurs görs på samma formulär som anmälan till IHE Forum. Sista anmälningsdatum är den 30 juni. VI TAR EMOT ANMÄLNINGAR UNDER HELA SOMMAREN