Program

Bot och precision
– Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

PROGRAM (PDF)

Till anmälningsformuläret
Sista anmälningsdag: 20 juni

6 september


10.00 Introduktion

Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan, samt styrelseordförande, IHE

10.15 Nya möjligheter, nya utmaningar – läkemedel för bot och precision

Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), docent Karolinska Institutet

10.45 Diagnostik för bot och precision – möjligheter och visioner

 • Typ 2 diabetes fem undergrupper- ett steg mot individualiserad behandling
  Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi, Diabetescentrum, Lunds universitet
 • Datoriserad bildanalys för säkrare diagnostik vid prostatacancer
  Anders Bjartell, professor i urologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus

12.15 Lunch

13.30 Botande eller nästan botande läkemedel – möjligheter och visioner

 • Behandling av Skelleftesjukan och annan amyloidossjukdom med ”gene silencing”
  Ole Suhr, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus
 • Botande Car-T: Genterapi mot leukemi
  Gunilla Enblad, professor i onkologi, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet  och överläkare Akademiska sjukhuset
 • Individanpassade och botande läkemedel – Hur påverkar det klinikarbetet? 
  Mef Nilbert, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet samt forskningschef, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekempelse

15.00 Paus

15.30 Avancerade terapiläkemedel – ett företagsperspektiv

Jacob Sten Petersen, DMSc, Professor, Corporate Vice President och forskningsansvarig för diabetes och stamcellsområdet, Novo Nordisk

16.00 Värdet av bot, precision och diagnostik

 • Hur ser TLV på värdet av botande terapier och diagnostiska tester?
  Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
 • Paneldebatt: Värdet av botande läkemedel, precision och diagnostik
  Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet
  Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
  Jacob Sten Petersen, DMSc, Professor, Corporate Vice President och forskningsansvarig för diabetes och stamcellsområdet, Novo Nordisk NN, Socialstyrelsen

17.00 Avslutning

19.00 Middag på Grand Hotel

 

7 september


9.00 Från kliniska resultat till hälsoekonomi

 • Klinisk evidens för läkemedel med begränsad behandlingstid, men långsiktiga effekter
  Mats Jerkeman, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Projektledare vid Lymfom – klinisk forskning, Lunds universitet samt överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Botande läkemedel. Exemplet Car-T ur ett hälsoekonomiskt perspektiv
  Ola Granström, Director Market Access and Reimbursement, Gilead Sciences Nordic
 • Hälsoekonomiska aspekter av immunoläkemedel och PD-1
  Christoffer Holmberg, Access Strategy Lead, Nordics, Bristol Myers-Squibb

10.30 Paus

11.00 Från kliniska resultat till hälsoekonomi (fortsättning)

 • Hur värderar vi och betalar vi för bot? Affordability, den nya barriären
  Ulf Persson, senior advisor, IHE

11.30 Slutdebatt: Hur hantera kostnadseffektiva läkemedel när pengarna inte räcker?

Anders Blanck vd, LIF
Kristina Hagström, Hälsostrateg Skandia
Gerd Lärfars, docent, ordförande, NT-rådet
Ulf Persson, senior advisor, IHE
Jesper Petersson, verksamhetschef och docent, Verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus

12.15 Lunch och avslutning

Moderator: vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom

PROGRAM (PDF)

Till anmälningsformuläret
Sista anmälningsdag: 20 juni