Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall vi ska mäta, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde.

Här kan du läsa dessa intervjuer:

Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet

Douglas Lundin, chefsekonom, TLV och Ulf Persson, verkställande direktör, IHE

Mikael Svensson, förhandlingskoordinator för landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL

Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet

Toivo Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Örebro län

Flemming Sonne, CEO för Amgros, de danska regionernas läkemedelsorganisation

Sofia Wallström, generaldirektör för TLV