Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets IHE Forum har vi varit i kontakt med några av föredragshållarna i konferensprogrammet för att ge oss korta inblickar i hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel för bot utifrån olika perspektiv.

PROGRAM (PDF)

Här kan du läsa dessa intervjuer:

Ulf Persson, senior advisor, IHE