Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Tidigare möten IHEs nätverk för hälsoekonomer

kalender

Efter varje nätverksmöte kommer 
program och presentationer att
läggas ut i den mån det är möjligt. 

 

linje_centr


2016

Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier
- Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet

5 december 2016

PROGRAM (pdf)

PRESENTATIONER (pdf)
Karolina Antonov
Gustaf Befrits
Lars Franksson
Peter Lindgren
Ulf Persson
Nils Wilking


2015

Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?

23 januari 2015

Program

Presentationer

Ben van Hout
Johanna Svensson
Lars-Åke Levin
Mattias Aronsson
Sofie Larsson
Mats Ekelund


2014

19 MAJ

Perspektiv och beslutskriterier inom prioriteringsarbete 

PROGRAM

Presentationer

Karolina Antonov
Per Carlsson
Emelie Heinz
Bengt Jönsson
Arvid Widenlou Nordmark
Ulf Persson & Johanna Svensson

Mer om nätverket
Vill du bli medlem i nätverket?
Kontakta Johanna Svensson 
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

Har du frågor om nätverket?
Kontakta Johanna Svensson
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

TIDIGARE TEMAN
© IHE 2017