Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Tidigare nyheter

2017-03-10
IHEs medverkan vid konferenser - IHE deltar på SHEA
Läs mer »

2017-02-07
Presentation i Wien av “Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited”
IHEs medverkan vid konferenser - IHE deltog vid EAHAD i Paris
Läs mer »

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Effectiveness of systemic treatment in psoriasis
Läs mer »
2017-02-03

IHE i nystartat konsortium för arbete med ”Big Data for Better Outcomes”
Läs mer »
2017-02-01

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Consequences of Insulin Rescue Therapy
Läs mer » 
2017-01-27

Regional differences in the prescription of biologics for psoriasis in Sweden
Läs mer »
2017-01-27

Journal of Cancer Policy - Special Issue
Flera av IHE:s medarbetare har bidragit till detta specialnummer som fokuserar olika perspektiv på värdet av nya cancerbehandlingar.
Läs mer »
2017-01-26

10-11 MAJ 2017
Grundkurs i hälsoekonomi
Läs mer »
2017-01-18

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Cost Effectiveness of Insulin Degludec Plus Liraglutide
Läs mer » 
2017-01-17

Assessment of value for resource allocation in cancer care
Läs mer »
2017-01-17

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Läs mer »
Read more »
2016-11-29

Validation of the ECHO-T2DM
Validering av en mikrosimuleringsmodell för typ 2 diabetes 
Läs mer »
2016-11-15

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Treatment of Severe Pain and OIC

Observationsstudie av patienter med svår smärta
Läs mer »
2016-11-15

The costs of diabetes in 2020 and 2030
Uppdatering av en tidigare IHE Rapport från 2015
Läs mer »
2016-11-03

Forskningsanslag till IHE
Läs mer »
2016-10-25

IHEs medverkan vid konferenser
ISPOR Wien
2016-10-25

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Fyra IHE Rapporter om olycksvärden för vägtrafikolyckor
Läs mer »
2016-10-19

IHEs medverkan vid konferenser
IFQCC 2016
Läs mer »
2016-10-19

IHEs medverkan vid konferenser
ESMO 2016
European Society for Medical Oncology - årlig konferens
Läs mer »
2016-10-05

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care
Report OHE and IHE
Läs mer »
2016-09-27

IHE HÄLSAR JONAS HJELMGREN VÄLKOMMEN TILLBAKA!
Läs mer »
2016-09-21

IHEs medverkan vid konferenser
2016 Mt Hood Challenge
Läs mer »
2016-09-13

AKTUELLA PUBLICERINGAR
The cost and burden of cancer in the European Union 1995-2014
Läs mer »
2016-09-06

AKTUELLA PUBLICERINGAR
A cost analysis of introducing an infectious disease specialist-guided antimicrobial stewardship in an area with relatively low prevalence of antimicrobial resistance
Läs mer »
2016-08-30

Societal cost of subcutaneous and intravenous trastuzumab for HER2-positive breast cancer e An observational study prospectively recording resource utilization in a Swedish healthcare setting
Läs mer »
2016-08-24

Cost-effectiveness of Canagliflozin versus Sitagliptin when Added to Metformin and Sulfonylurea in Type 2 Diabetes in Canada
Läs mer »
2016-08-23

NY IHE RAPPORT
Stora skillnader i tillgång till cancerläkemedel i Europa
Läs mer »
2016-06-22

Aktuella publiceringar
Willingness to pay for eliminating the risk of being infected by blood-borne diseases in regular replacement treatment for patients with haemophilia
Läs mer »
2016-06-09

Preferences for improvements in attributes associated with basal insulin: a time trade-off and willingness-to-pay survey of a diabetic and non-diabetic population in Sweden.
Läs mer »
2016-06-09

Nytt nummer av IHE information
TEMA - DISRUPTIVA INNOVATIONER
Läs mer »
2016-06-02

IHEs medverkan vid konferenser
IHE at ASCO 2016 in Chicago
Läs mer »
2016-06-02

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Direct and indirect costs for systemic lupus erythematosus in Sweden. A nationwide health economic study based on five defined cohorts
Läs mer »
2016-05-31

Healthcare Provider Type and Switch to Biologics in Psoriasis: Evidence from Real-World Practice
Läs mer »
2016-05-25

Socioeconomic inequalities in breast cancer incidence and mortality in Europe—a systematic review and meta-analysis
Läs mer »
2016-05-25

IHEs medverkan vid konferenser
IHE at ISPOR annual international meeting
Läs mer »
2016-05-20

IHEs medverkan vid konferenser
HTAi 2016 i Tokyo
Läs mer »
2016-05-11

NY IHE RAPPORT
Nya betalningsmodeller ska hjälpa patienter att få tillgång till nästa generations cancerläkemedel.
Läs mer »
2016-04-29

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Arbetsmarknadsdeltagande för patienter med Parkinsons sjukdom
Läs mer »
Value of treatment in clinical trials versus the real world: the case of abiraterone acetate (Zytiga)...
Läs mer »
2016-04-28

AKTUELL PUBLICERING
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Läs mer »
2016-04-06

AKTUELL PUBLICERING
Cost-effectiveness of Screening for Abdominal Aortic Aneurysm in Combination with Medical Intervention in Patients with Small Aneurysms
Läs mer »
2016-03-09

AKTUELL PUBLICERING
TOTALL: high cost of allergic rhinitis—a national Swedish population-based questionnaire study
Läs mer »
2016-02-09

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg.
IHE har bidragit till Vårdanalys rapport ...
Läs mer »
2016-01-29
A Systematic Review of Cost-Effectiveness Models in T1DM
Läs mer »
Cost-effectiveness of Maintenance Treatment with a Barrier-strengthening Moisturizing Cream in Patients with Atopic Dermatitis in Finland, Norway and Sweden
Läs mer »
2016-01-26

Aktuell IHE Rapport
En betalningsviljestudie för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemedel
Läs mer »
2015-11-18

IHEs medverkan vid konferenser
EASD 2015 i Stockholm
Läs mer »
2015-09-23

IHE Information 3/2015
Läs mer här »
2015-09-23

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Läs mer »
2015-08-26

IHE deltar i Almedalen
Resultat från IHE:s senaste rapport om diabetes presenteras
Läs mer »
2015-07-01

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Läs mer »
2015-06-17

Nytt nummer
IHE Information 2 / 2015
IHE Forum tema
Läs mer här »
2015-06-11

IHE HÄLSAR JENNY NORLIN VÄLKOMMEN TILLBAKA!
Läs mer »
2015-06-02

IHE HÄLSAR PETER LINDGREN VÄLKOMMEN!
Läs mer »
2015-05-20

Nytt nummer
IHE Information 1 / 2015
Läs mer här »
2015-03-26

Nytt nummer
IHE Information 4 / 2014
Läs mer här »
2014-12-09

Nytt nummer
IHE Information 3 / 2014
Läs mer här »
2014-09-26

AKTUELL IHE RAPPORT
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Läs mer »
2014-09-12

IHEs medverkan vid konferenser
NHESG - Nordic Health Economists' Study Group Meeting
Läs mer »
2014-08-26

Nytt nummer
IHE Information 2 / 2014
Läs mer här »
2014-06-18

IHE deltog i Almedalen
Läs mer »
2014-07-08

IHEs medverkan vid konferenser
American Society of Clinical Oncology (ASCO) årliga kongress i Chicago
Läs mer »
2014-06-11

Nytt nummer
IHE Information 1 / 2014
Läs mer här »
2014-04-11

AKTUELL IHE Report
Access to high-quality oncology care across Europe
Läs mer »
2014-04-02

AKTUELL IHE RAPPORT
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Läs mer »
2014-02-27

IHEs medverkan vid konferenser
SHEA i Lund 20-21 mars 2014
Läs mer »
2014-02-27

© IHE 2017