Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
2017-03-10

IHE deltar på SHEA 2017

Den 14–15 mars anordnar Svensk Förening för Hälsoekonomi (SHEA) tillsammans med Linköpings universitet den sjätte nationella hälsoekonomiska konferensen. Flera av IHE:s medarbetare medverkar.
 
Bland annat organiserar IHE den 14 mars en temasession om alternativa betalningsmodeller som modereras av IHE:s Rikard Althin. Temasessionen tar sin utgångspunkt i tre fallstudier inom olika sjukdomsområden: multipel skleros (MS), hemofili och psoriasis. IHE:s Frida Hjalte presenterar alternativa betalningsmodeller för ett nytt behandlingsalternativ vid MS där behandling sker under två inledande år för att därefter endast ske i begränsad utsträckning vid behandlingssvikt. De initialt höga behandlingskostnaderna för den nya behandlingen utgör dock en utmaning med nuvarande betalningssystem. IHE:s Katarina Steen Carlsson presenterar därefter två alternativa betalningsmodeller för behandling vid blödarsjukdomen hemofili A som är baserade på faktiska hälsoutfall. Den sista fallstudien är för psoriasis och IHE:s Jenny Norlin presenterar en alternativ utfallsbaserad betalningsmodell. Baserat på det nationella registret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) simuleras vad som skulle hända om denna alternativa betalningsmodell introducerades jämfört med det nuvarande betalningssystemet.

Tisdagen 14 mars kl:11.30-12.30 Alternativa betalningsmodeller (SHEA, sal: Hasselquist)


Den 15 mars presenterar tre IHE medarbetare studier under sessionen Värde av hälsa och prissättning. Jenny Norlin presenterar en studie kring indikationsspecifik prissättning: Indication-Specific Pricing of Pharmaceuticals – Opportunities for Improved Health Care with Faster Uptake of New Innovations. Föredraget diskuterar olika exempel på hur värdebaserad prissättning appliceras i Sverige, svagheter med dessa och principer för att modifiera och förbättra systemet.

IHE:s Peter Lindgren håller sedan en presentation med titeln Värdeskalor och beslut om resursallokering inom onkologin. Intresset för skalor för att på ett överskådligt sätt kvantifiera värdet av nya läkemedel inom onkologin har ökat dramatiskt på senare tid. Här jämförs publicerade bedömningar av läkemedel utifrån en sådan skala (ESMO-MCBS) med tre olika sätt att kvantifiera värdet gjorts av olika europeiska myndigheter. Överenstämmelsen mellan de olika sätten att skatta värde gör att ESMO-MCBS är av begränsad nytta för resursallokering. Särskilt problematisk är svårigheterna att differentiera mellan läkemedel i mitten av skalan. IHE:s Sara Olofsson håller därefter presentationen Dread and risk elimination premium for the value of a statistical life. Underlaget är en studie som undersökt betalningsviljan för att minska risken för olika dödliga utfall och huruvida det finns stöd för en riskelimineringspremie och en cancerpremie.

Onsdagen 15 mars kl:9.15-10.30 Värde av hälsa och prissättning (SHEA, sal: Hasselquist)


PROGRAM SHEA »

linje_centr

Regionala skillnader i tillgång till biologiska läkemedel för psoriasis patienter

I slutet av januari publicerades en IHE-studie som gjorts i samarbete med Umeå Universitet och som undersökte skillnader i hur psoriasis patienter blir förskrivna biologiska läkemedel mellan de svenska sjukvårdsregionerna. Denna studie uppmärksammas nu av Dagens Medicin (8 mars) som varit i kontakt med sjukvården för att diskutera studiens resultat. Studien baserades på data från det nationella kvalitetsregistret för systembehandling vid psoriasis, PsoReg, och visar att det finns regionala skillnader i förskrivning även om man tar hänsyn till patientkaraktäristika och sjukdomssvårighet.

Läs mer »

© IHE 2017